Category: Banknotes News

0

Ghana plans new cedi notes on 06.05.2019

According to a press release dated 8 April 2019, the Bank of Ghana plans to introduce “upgraded” banknotes with improved security features, durability, and machine readability on 6 May 2019. All denominations feature Crane’s...

0

The Banknote Collector Story

The Banknote Collector Story Là chương trình nhằm kết nối cộng đồng sưu tầm tiền với nhau, “The Banknote Collector Story” là câu chuyện dựa trên những câu hỏi mà Cruzo gởi đến các...

0

Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm thông tin rất quan trọng. Khi bạn sưu tầm tiền, bạn sở hữu tờ tiền trong bộ sưu tập bạn phải biết tờ tiền đó như thế nào, và tất nhiên, để...