Category: Châu Phi

0

Bộ tiền Mozambican 1980

Sau khi giành độc lập từ Bồ Đào Nha năm 1975, năm 1980 Cộng hòa Mozambique ban hành bộ tiền đầu tiên với đơn vị tiền tệ là meticais. Cụ thể, ngày 16/6/1980 tiền giấy mệnh...

0

Bộ tiền South Sudan

Đồng South Sudan là đồng tiền chính thức của Cộng hòa Nam Sudan, được chia thành 100 piasters và được chấp thuận bởi Hội nghị Lập pháp Nam Sudan trước khi rời Sudan ngày...