Category: Châu Phi

0

Bộ tiền Mozambican 1980

Sau khi giành độc lập từ Bồ Đào Nha năm 1975, năm 1980 Cộng hòa Mozambique ban hành bộ tiền đầu tiên với đơn vị tiền tệ là meticais. Cụ thể, ngày 16/6/1980 tiền giấy mệnh...