Category: Danh bạ tiền các nước

0

Tiền giấy Ecuador

Lịch sử tiền giấy Ecuador Các loại tiền giấy được phát hiện ra sucre đầu tiên được phát hành bởi các ngân hàng tư nhân. Banco del Ecuador đã phát hành tạm thời cho...

3

Ruiah Indonesia seri 2009

Năm 2009, Ngân hàng trung ương Indonesia ban hành bộ tiền mới seri 2009 có mệnh giá từ 1.000 Rupiah đến 100.000 Rupiah. Tiền mệnh giá 500 và 100 Rupiah trước đó không lưu...