Tagged: Ecuador Banknotes

0

Tiền giấy Ecuador

Lịch sử tiền giấy Ecuador Các loại tiền giấy được phát hiện ra sucre đầu tiên được phát hành bởi các ngân hàng tư nhân. Banco del Ecuador đã phát hành tạm thời cho...