Tagged: Euro Banknotes

0

Trans-Dniester new commemrative 1-ruble

On 20 August 2019, the Trans-Dniester Republican Bank introduced a 1-ruble banknotes commemorating the 75th anniversary of the Jassy–Kishinev Operation, a Soviet offensive against Axis forces, which took place in Eastern Romania from 20...

0

Giới thiệu 500 Krone Của Na Uy

Ngày 18 tháng 5 năm 2018 Na Uy chính thức công bố lưu hành hai mệnh giá 50 và 500 Krone của mình tại Thành phố cổ tích Lotofen. Đây là buổi công bố...