Tính năng bảo mật một số tờ tiền của 10 quốc gia trên thế giới

Banknote security features: 10 countries

Với những tính năng nổi bật nhất là áp dụng công nghệ hiện đại để phòng chống sao in tiền giả, các quốc gia đã tăng cường tính bảo mật và thay thế liên tục các dòng tiền đang lưu hành. Sau đây là 10 ví dụ của 10 quốc gia áp dụng công nghệ tiên tiến nhất thế giới để chống tin sao tiền giả.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *