Tag: Africa Bankbotes

Explore Banknotes, Top những tờ tiền

18 quốc gia có mệnh giá 500.000 từ 1990 đến nay – Phần 1

Kể từ năm 1990 đến nay, thế giới trải qua nhiều điều không tốt ảnh hưởng đến nền kinh tế và điều đó cũng góp phần vào sự lạm phát, mất giá tiền tệ dẫn đến các quốc gia có mệnh giá lên tới 500.000 đơn vị. Sau đây là 18 quốc gia và vùng […]

Collecting skills, Explore Banknotes

Review – Bộ tiền Tanzania seri 2003

Bộ tiền Tanzania seri 2003 được lưu thông từ mệnh giá 500 shilling đến 10.000 shilling vào năm 2003 nhằm thay thế bộ Tanzania seri 1997 trước đó. Có thể nói, với bộ tiền Tanzania 2003 này, sự cải tiến rất lớn trong vấn đề bảo an, bảo mật với những công nghệ hiện đại, […]