Tag: Japan Banknotes

Banknote Story

Núi Phú Sĩ trên tờ 500 Yên của Nhật

Núi Phú Sĩ là biểu tượng sức mạnh và ý chí của con người Nhật Bản. Và đây cũng là ngọn núi cao tại Nhật có tuyết phủ quanh năm trên đỉnh núi, vì thế từ xa nhìn Phú Sĩ như ngọn đèn sức sống mãnh liệt hun đúc thêm cho người dân Nhật Bản […]

Danh bạ tiền các nước

Bộ tiền Nhật Bản 2004

Bộ tiền Nhật Bản đang lưu hành được ban hành năm 2004 nhằm thay thế bộ tiền ban hành năm 1984 đã lâu. Bộ tiền mới update những yếu tố bảo an nhằm chống tiền giả. Bộ tiền mới năm 2004 gồm: 1.000, 5.000, 10.000 Yên, riêng tờ 2.000 Yên được ban hành nhằm kỷ […]