Danh bạ tiền các nước

Banknotes News, Danh bạ tiền các nước, Explore Banknotes

10 quốc gia có mệnh giá cao hơn đồng Đô La Mỹ

Đô La Mỹ, bá chủ tiền tệ được giao dịch khắp thế giới. Cữ ngỡ đó là tiền tệ mạnh nhưng có những tiền tệ có giá hơn so với đồng đô la rất nhiều. Sau đây, cùng với Mybanknotes.net cùng xem qua 10 quốc gia có mệnh giá cao hơn đồng Đô La Mỹ […]

Danh bạ tiền các nước

Tiền giấy Ecuador

Lịch sử tiền giấy Ecuador Các loại tiền giấy được phát hiện ra sucre đầu tiên được phát hành bởi các ngân hàng tư nhân. Banco del Ecuador đã phát hành tạm thời cho 80 centavos và 4 sucres giữa năm 1885 và 1887 do tỷ lệ chuyển đổi là 5 peso = 4 sucres […]

Danh bạ tiền các nước

Ruiah Indonesia seri 2009

Năm 2009, Ngân hàng trung ương Indonesia ban hành bộ tiền mới seri 2009 có mệnh giá từ 1.000 Rupiah đến 100.000 Rupiah. Tiền mệnh giá 500 và 100 Rupiah trước đó không lưu hành vì giá trị rất thấp so với thị trường. Tiền seri 2009 gồm: 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 và […]