Tag: Peso

Banknotes News

Mexico gới thiệu 500 Peso mới

Theo một thông báo từ Ngân hàng nhà nước Mexico, ngày 27 tháng 8 năm 2018, tờ tiền mệnh giá 500 peso được giới thiệu và lưu hành và đây là tờ tiền đầu tiên trong lần ban hành seri mới của Mexico. Tờ tiền seri mới được thiết kế lấy cảm hứng di sản […]

Banknote Story, Châu Mỹ

Bạn biết gì về Falklands?

50 Pesos Falklands Argentina – Câu chuyện dài về lãnh thổ bị tranh chấp Kỳ 1: Bạn biết gì về Falklands? Ngày 2 tháng 3 năm 2015, bất chấp sự phản đối từ Vương quốc Anh, chính phủ Argentina lưu thông tờ mệnh giá 50 pesos trực thuộc seri 1992. Thực chất đây là tờ […]