Tag: Zimbabwe banknotes

Banknotes News

Zimbabwe to Issue new Currency in two Weeks

The central bank governor of Zimbabwe has announced that the Reserve Bank of Zimbabwe will introduce, within the next two weeks, new notes and coins which can be used just like the bond coins and notes. The introduction of new cash into the economy will help to curb high premiums on cash. The central bank […]

Banknote Story, Châu Phi

Ý nghĩa của Hòn đá ba chồng trên tờ tiền Zimbabwe

Trên tất cả tờ tiền được lưu hành tại Zimbabwe từ khi độc lập 1980 đến ngày nay đều in hình Hòn đá ba chồng mặt trước của tờ tiền, vậy bạn có biết gì về hòn đá ba chồng này không? Cùng Mybanknotes.net nghiên cứu về vấn đề này nhé! Vị trí – Xuất […]