Tag: Banknotes Story

Banknote Story, Châu Á

Phần 4: Hà Lan với Philippine

Là quốc đảo, Philipine với hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ kèm theo là tài nguyên thiên nhiên phong phú đã làm nên sự hấp dẫn với các thuộc địa, trong đó Hà Lan là một trong những đế quốc đang nhòm ngó. Với bài này, mong muốn mang lại lịch sử sự thuộc địa […]

Banknote Story, Châu Phi

Algerian Dinar : A Short history

Set up in 1964, the DZD was on a par with the French Franc until 1973.  Since 1974, the value of the Dinar has been set following the evolution of a basket of 14 currencies.  We have seen depreciation between 1986/1990 of 150% from DZD4.82 to DZD12.191 a US Dollar, followed by a second one, […]