Tag: Argentina Banknotes

Banknote Story, Châu Mỹ

Bạn biết gì về Falklands?

50 Pesos Falklands Argentina – Câu chuyện dài về lãnh thổ bị tranh chấp Kỳ 1: Bạn biết gì về Falklands? Ngày 2 tháng 3 năm 2015, bất chấp sự phản đối từ Vương quốc Anh, chính phủ Argentina lưu thông tờ mệnh giá 50 pesos trực thuộc seri 1992. Thực chất đây là tờ […]

Banknote Story, Châu Mỹ

50 Pesos Falklands Argentina – Câu chuyện dài về lãnh thổ bị tranh chấp

Ngày 2 tháng 3 năm 2015, trước sự phản đối từ Vương quốc Anh cũng như sau sự xung đột về tài nguyên đánh bắt cá sau khi Falklands được khai phóng phát triển tại đây theo một đạo luật từ Vương quốc Anh vào năm 2012. Argentina đã bắt đầu chú ý đến việc tuyên […]