Ruiah Indonesia seri 2009

Năm 2009, Ngân hàng trung ương Indonesia ban hành bộ tiền mới seri 2009 có mệnh giá từ 1.000 Rupiah đến 100.000 Rupiah. Tiền mệnh giá 500 và 100 Rupiah trước đó không lưu hành vì giá trị rất thấp so với thị trường.

Tiền seri 2009 gồm: 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 và 100.000 Rupiah. Tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ so với tiền Indonesia tầm 13,662 Rupiah/USD.

 

 

You may also like...

3 Responses

  1. dong nguyen says:

    cho hoi tiền indonesia 2009 con doi dk ko Zay 2000 rupia

  2. dong nguyen says:

    2000 Rupia 2009 đổi được bao nhiêu vậy ạ có còn đổi được ko và đổi ở đâu vậy ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap