Tagged: Australia banknotes

0

Tìm hiểu quần đảo Cook

Read English: Click Here Bạn có biết Quần đảo Cook là một chính thể, một quốc gia có Chính phủ và tiền tệ. Hình ảnh những tờ tiền Cook Islands không phải là tiền...

0

Kỷ niệm 5 dollar của Úc

The RBA issued a commemorative $5 banknote Trong buổi lễ kỷ niệm Liên bang Úc, Ngân hàng trung ương ÚC – RBA đã phát hành tờ tiền polymer kỷ niệm vào tháng 1 năm...

0

Úc ra tờ 50 đô la mới

Theo thông tin từ Úc, tờ mệnh giá 50 đô la sẽ chính thức ra mắt và lưu hành tháng 10 năm 2018 tới với nhiều cải tiến kỹ thuật bảo an giúp chống...

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page