Tag: Georgia Banknotes

Banknotes News

5 Lari Georgia – Clip giới thiệu các yếu tố bảo an

Các yếu tố bảo an được tăng cường hơn trước, tờ 5 Lari của Georgia được giới thiệu vào ngày 1 tháng 9 năm 2017 được xem là một trong những tờ tiền được trang trí, họa tiết cũng như ứng dụng các yếu tố bảo an giúp cho 5 Lari Georgia đẹp mắt. Nào cùng xem […]