Tag: Africe Banknotes

Banknotes News

Nam Sudan ra mắt tờ 500 pound

Vừa qua, Ngân hàng trung ương Nam Sudan thông báo chính thức ra mắt tờ mệnh giá 500 pound nhằm đối phó với tình hình kinh tế sụt giảm nghiêm trọng. Với chiến sự bùng phát, kinh tế suy sup sau khi tách khỏi Sudan thành lập quốc gia mới, đồng bảng Nam Sudan liên […]