Tag: Azerbaijan banknotes

Banknotes News

Azerbaijan ra tờ mệnh giá 200 Manat

Ngày 23 tháng 3, Ngân hàng trung ương Azerbaijan giới thiệu tờ tiền mệnh giá 200 Manat sẽ chính thức được lưu hành vào tháng tới. Tờ mệnh giá 200 Manat sẽ là tờ có mệnh giá cao nhất trong seri đang lưu hành tại Azerbaijan. Theo tỷ giá hiện tại, thì 200 Manat này sẽ tương […]