Tag: Barbados Banknotes

Banknote Story, Châu Mỹ

Who is he on the Barbados $100 bill? – Người xuất hiện trên tờ 100 Barbados là ai?

Who is he on the Barbados $100 bill? – Người xuất hiện trên tờ 100 Barbados là ai? Được phong tước từ Nữ hoàng Anh cũng như xuất hiện trên tờ tiền mệnh giá cao nhất đảo quốc Barbados, ngài Grantley Herbert Adams, vị thủ tướng đầu tiên của Barbados. Granted from the Queen of […]