Tag: CHuyển tiền Paypal

Banknotes News

Dịch vụ đổi tiền Paypal sang tiền mặt

News – Kể từ ngày 1/3/2019, Website mybanknotes.net triển khai dịch vụ Dịch vụ đổi tiền Paypal sang tiền mặt. Nhằm tăng cường nhanh khả năng thanh toán, cần tiền gấp của các bạn so với rút tiền từ Payal về chính tài khoản của mình cũng như những chi phí ẩn như tỷ giá thấp, […]