Tag: Cuba Banknotes

Banknote Story, Châu Mỹ

Sưu tập tiền “Cấm” của Cuba

Sưu tập tiền “Cấm” của Cuba – Collecting the so-called ‘forbidden’ notes of the island nation of Cuba Khi Hoa Kỳ bắt đầu có những  mối quan hệ tốt với quốc đảo Cuba, các nhà sưu tập người Mỹ bắt đầu tự hỏi liệu họ có thể tự do thu thập tiền giấy mà Cuba đã […]