Tag: El Sanvador Banknotes

Banknote Story, Châu Mỹ

Tại sao El Sanvador sử dụng đồng đô la Mỹ không như kỳ vọng?

Tròn trịa 17 năm tính từ năm 2001 quốc gia Trung Mỹ bé nhỏ quyết định sử dụng đồng Đô La Mỹ thay thế cho đồng tiền Colones đang lưu hành ở nước mình. Hơn 17 năm qua, sự quyết định thay đổi Đô La hóa với mong muốn vực dậy nền kinh tế, khắc […]