Tag: Estonia Banknotes

Banknote Story, Châu Âu

Lydia Koidula – Nữ nhà thơ vĩ đại của Estonia trên tờ 100 Krooni

Vào những năm giữa thế kỷ 19, như phương đông, phụ nữ ở phương tây thường ở địa vị kém trong xã hội và bị khinh thường. Vì điều đó mà có rất nhiều phụ nữ tài giỏi đã bị lãng quên hoặc bị khinh rẻ cho đến khi tài năng của họ được bộc […]