Tag: Greece Banknotes

Banknote Story, Châu Âu

Rigas Feraios – Nhà triết học, chính trị học hiện đại Hy Lạp trên tờ 200 drachma

Chân dung nhà triết học, nhà chính trị học hiện đại lỗi lạc của Hy Lạp được tôn vinh trên tờ tiền mệnh giá 200 drachma ở nước này trước khi Hy Lạp sử dụng đồng Euro. Rigas Feraios sinh năm 1757 và mất  ngày 24 tháng 6 năm 1798 là một nhà văn Hy Lạp, […]