Tag: Indochine Banknotes

Banknote Story, Châu Á, Châu Âu

Ai đã ngăn cản Pháp tấn công Đại Nam năm 1858?

Nếu vua Napoleon nghe ông khuyên ngăn thì có lẻ lịch sử Việt Nam sẽ khác Nếu vua Napoleon chịu làm theo gì ông can ngăn thì có lẻ Bạn sẽ không có Tiền Đông Dương để sưu tầm ——————————————————————————— Một buổi sáng tinh mơ, Đà Nẵng vốn yên bình nay lại trở nên bất […]