Tag: Indonesia Banknotes

Danh bạ tiền các nước

Ruiah Indonesia seri 2009

Năm 2009, Ngân hàng trung ương Indonesia ban hành bộ tiền mới seri 2009 có mệnh giá từ 1.000 Rupiah đến 100.000 Rupiah. Tiền mệnh giá 500 và 100 Rupiah trước đó không lưu hành vì giá trị rất thấp so với thị trường. Tiền seri 2009 gồm: 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000 và […]