Tag: Laos banknote

Banknote Story, Châu Á

Vị vua cuối cùng của Lào: Savang Vatthana

Trong bộ tiền seri 1963 của Lào, hình ảnh vị vua Savang Vatthana được xuất hiện từ mệnh giá 20 đến 1.000 kíp gồm 20, 50, 200 và 1.000 kíp. Đây là cựu hoàng cuối cùng của Vương quốc Lào vốn thành lập từ năm 1945 từ cha ông, xuất phát từ vương quốc Luang Pharbang. […]