Tag: Mexico Banknotes

Banknotes News

Mexico gới thiệu 500 Peso mới

Theo một thông báo từ Ngân hàng nhà nước Mexico, ngày 27 tháng 8 năm 2018, tờ tiền mệnh giá 500 peso được giới thiệu và lưu hành và đây là tờ tiền đầu tiên trong lần ban hành seri mới của Mexico. Tờ tiền seri mới được thiết kế lấy cảm hứng di sản […]

Banknote Story, Châu Mỹ

Monte Albán – Thánh địa của người Zapotec trên tờ tiền 20 peso Mexico

Monte Albán – Thánh địa của người Zapotec trên tờ tiền 20 peso Mexico Trên tờ tiền 20 peso của Mexico có in hình khu khảo cổ lớn có từ thời tiền Colombo của nền văn minh Zapotec. Monte Albán là một địa điểm khảo cổ lớn thời tiền Columbo trong khu tự quản Santa Cruz […]