Tag: Money Show

Banknotes News

Hội chợ tiền tệ Kansas 2018

Ngày 7 tháng 6 đến ngày 10 tháng 6 tại thành phố Kansas thuộc bang MO sẽ tổ chức Hội chợ tiền tệ lần thứ 42 tại Khách sạn Sheraton Crown Center  với địa chỉ là 2345 Phố McGee Kansas City, MO 64108 (816) 841-1000. Sự kiện năm nay tổ chức để tập hợp những người sưu tầm […]