Tag: Omar Mukhtar

Banknote Story, Châu Phi

Anh hùng dân tộc Omar Mukhtar trên tờ 10 Dinar của Libya

Libya ngày nay đã khác, đã là một thể chế mới, một quốc gia mới với sự tự do, bình đẳng và phát triển. Dù là chế độ Gaddafi hay một chế độ mới vẫn có một điều thú vị trên tờ 10 Dinar của Libya đó là in hình vị anh hùng dân tộc Omar Mukhtar. […]