Tag: Pakistan Banknotes

Banknote Story

Sự chia cắt đau thương nhất lịch sử

Sự chia cắt đau thương nhất lịch sử 15 triệu người hơn phải di dân rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn hơn 1 triệu người bị giết và tàn sát Hơn chục nghìn phụ nữ và bé gái bị hãm hiếp Sự hần thù còn kéo dài tới ngày nay Học trong cùng lớp […]