Tag: Poland Banknotes

Banknotes News

Ba Lan giới thiệu 20-złoty tiền kỷ niệm 100 năm độc lập

Kỷ niệm 100 năm ngày độc lập của quốc gia, Ba Lan giới thiệu tờ tiền kỷ niệm mệnh giá 20-złoty được in với số lượng 50.000 tờ. Tờ tiền 20-złoty kỷ niệm sẽ chính thức ra mắt ngày 31 tháng 8 năm 2018 tới. According to a press release dated 5 July 2018, the National Bank […]