Tag: Somali Banknotes

Collecting skills, Explore Banknotes

Review Bộ tiền Somali dưới đèn UV – Ngạc nhiên đến mê hoặc

Với seri 1986 – 1996 và seri 2018, tiền Somali với đơn vị tiền tệ là Shilling thoạt nhìn ai cũng cho rằng đánh giá thấp về vẻ đẹp của nó. Bên cạnh đó, cùng với chất liệu giấy, các yếu tố bảo an kém cũng góp phần vào giá trị thấp của tờ tiền quốc gia […]