Tag: South Korea Banknotes

Banknote Story, Châu Á

Lý Nhị – Nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến Hàn Quốc trên tờ 5.000 Won

Xã hội Hàn Quốc xét cho cùng cũng có sự tương đồng với xã hội Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Đó là xã hội Nho giáo, bị tác động bởi những tư tưởng Nho giáo ảnh hưởng đến cuộc sống không chỉ ngày xưa mà ngay cả ngày nay. Đó là lý do tại […]