Tag: Timor Banknotes

Banknote Story, Châu Á

Đông Timor – Em út của Đông Nam Á với bộ tiền 1963

Ngày 20 tháng 5 năm 2002, dưới sự chứng kiến của Liên hiệp quốc và cộng đồng quốc tế cùng với sự trưng dầu dân ý về độc lập hay là khu tự trị trong lòng nước Indonesia, Đông Timor, quốc gia non trẻ đã được sự chấp thuận vói gần 79% dân ý đồng […]