Tag: Tunsia Banknotes

Banknote Story, Châu Phi

Anh hùng thời cổ đại Hannibal trên tờ 5 Dinars Tunisia 2013

Hannibal, con trai của Hamilcar Barca (sinh năm 247 trước Công nguyên – mất 183 trước Công nguyên), là một tướng lĩnh và nhà chiến thuật quân sự người Carthage. Chữ “Hannibal” nghĩa là “niềm vui của thần Baal” (vị thần chủ của người Carthage), còn dòng họ “Barca” của ông có nghĩa là “tia […]