Tag: Ukraine Banknotes

Banknotes News

Ngân hàng Ukraine giới thiệu 20-hryvnia mới

Động thái chống tiền giả cũng như tăng cường bảo mật cho tiền tệ đang lưu thông, ngày 17/7/2018 Ngân hàng trung ương Ukraine đã tổ chức hợp báo giới thiệu mệnh giá 20 Hryvnia mới. Read English Verison: Click here Đây là tiền giấy thứ ba trong loạt làm mới các tờ tiền hiện […]