Tag: West Africa banknotes

Banknote Story

Tìm hiểu Liên minh kinh tế và tiền tệ Tây Phi

Trên thế giới, có rất nhiều quốc gia từ bỏ tiền tệ của nước mình chuyển sang sử dụng tiền tệ của một quốc gia khác và tất nhiên, nước đó phải là nước có tiền tệ mạnh và bền vững như El Sanvador hay Ecuador thậm chí giàu có như Panama cũng chuyển sang […]