Tag: Yemen Banknotes

Banknotes News

Yemen lưu hành tờ 200 Rial mới

15 tháng 8 năm 2018, Ngân hàng trung ương Yemen giới thiệu cũng như kế hoạch lưu hành hệ thống tiền tệ mới của nước mình và trong đó tờ 200 Rial được giới thiệu. Tờ tiền thiết kế có kích cỡ 150 x 69 cm với hoa văn, từ ngữ mang phong cách Ả […]