Bolivia ra mắt tờ 20 boliviano

Lộ trình ra mắt tiền mới của Bolivia thì trong tháng 7 năm 2018, tờ tiền mệnh giá 20 boliviano sẽ chính thức được ra mắt và lưu thông vào tháng 7 này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *