Tag: Africa Banknote

Banknotes News

Sudan giới thiệu mệnh giá 100 pound

Tháng 2 vừa qua, Ngân hàng trung ương Sudan giới thiệu tờ mệnh giá 100 pound sẽ lưu hành trong thời gian tới. Đây là đối phó tình trạng mất giá của đồng pound Sudan khi mà mệnh giá lớn nhất đang lưu hành là tờ mệnh giá 50 pound. Yếu tố bảo an tờ mệnh […]