Tag: Mauritius Banknotes

Banknotes News

Mauritius giới thiệu tờ 2.000 rupee

Ngày 6 tháng 12 năm 2018 vừa qua, Ngân hàng trung ương Mauritius giới thiệu lưu hành đồng tiền mệnh giá 2.000 bằng chất liệu Polymer. Với chất liệu polymer, Mauritius tăng cường chết độ bảo an, bảo mật cũng như ứng dụng polymer khó cho việc lưu hành tiền giả với mệnh giá cao như thế […]