Mauritius giới thiệu tờ 2.000 rupee

Ngày 6 tháng 12 năm 2018 vừa qua, Ngân hàng trung ương Mauritius giới thiệu lưu hành đồng tiền mệnh giá 2.000 bằng chất liệu Polymer. Với chất liệu polymer, Mauritius tăng cường chết độ bảo an, bảo mật cũng như ứng dụng polymer khó cho việc lưu hành tiền giả với mệnh giá cao như thế này.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap