Tag: Mozambique banknotes

Banknote Story, Châu Phi

Bộ tiền Mozambican 1980

Sau khi giành độc lập từ Bồ Đào Nha năm 1975, năm 1980 Cộng hòa Mozambique ban hành bộ tiền đầu tiên với đơn vị tiền tệ là meticais. Cụ thể, ngày 16/6/1980 tiền giấy mệnh giá 50, 100, 500 và 1000 meticais được giới thiệu và năm 1989 tờ mệnh giá 5000 meticais được giới thiệu ra công […]