Bộ tiền Mozambican 1980

Sau khi giành độc lập từ Bồ Đào Nha năm 1975, năm 1980 Cộng hòa Mozambique ban hành bộ tiền đầu tiên với đơn vị tiền tệ là meticais. Cụ thể, ngày 16/6/1980 tiền giấy mệnh giá 50, 100, 500 và 1000 meticais được giới thiệu và năm 1989 tờ mệnh giá 5000 meticais được giới thiệu ra công chúng.

Năm 1991, tờ mệnh giá 500, 1000 và 5000 meticais được thiết kế lại thay thế các tờ trước đó với thêm biểu trưng của quốc gia, và kèm theo là tờ mệnh giá 10000 meticais được phát hành theo. Tiếp theo đến năm 1993, tờ mệnh giá 50000 và 100000 meticais được giới thiệu cho đến năm 1999 tờ mệnh giá 20000 meticais được lưu thông.

Với sự phá giá đồng tiền meticais, chính phủ Mozambique công bố thêm hai mệnh giá mới là 200000 và 500000 meticais vào năm 2003 để phù hợp với sự mất giá của đồng tiền meticais tại quốc gia này. Tuy nhiên, năm 2006, Mozambique ra thông báo lưu hành tiền tệ mới với tỷ lệ 1 đồng meticais mới đổi lấy 1000 meticais  cũ với các mệnh giá lưu thông là 20, 50, 100, 200, 500 và 1000 meticais.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap