Tag: Norway Banknotes

Banknotes News

Giới thiệu 500 Krone Của Na Uy

Ngày 18 tháng 5 năm 2018 Na Uy chính thức công bố lưu hành hai mệnh giá 50 và 500 Krone của mình tại Thành phố cổ tích Lotofen. Đây là buổi công bố nhằm hoàn thiện seri tiền mới của Na Uy chống làm giả và tăng cường an ninh tiền tệ. Mệnh giá […]