Tag: South Sudan Banknotes

Banknotes News

Nam Sudan ra mắt tờ 500 pound

Vừa qua, Ngân hàng trung ương Nam Sudan thông báo chính thức ra mắt tờ mệnh giá 500 pound nhằm đối phó với tình hình kinh tế sụt giảm nghiêm trọng. Với chiến sự bùng phát, kinh tế suy sup sau khi tách khỏi Sudan thành lập quốc gia mới, đồng bảng Nam Sudan liên […]

Banknote Story, Châu Phi

Bộ tiền South Sudan

Đồng South Sudan là đồng tiền chính thức của Cộng hòa Nam Sudan, được chia thành 100 piasters và được chấp thuận bởi Hội nghị Lập pháp Nam Sudan trước khi rời Sudan ngày 9 tháng 7 năm 2011. Đồng South Sudan đã được giới thiệu vào ngày 18 tháng 7 năm 2011, và thay […]