Bộ tiền South Sudan

Đồng South Sudan là đồng tiền chính thức của Cộng hòa Nam Sudan, được chia thành 100 piasters và được chấp thuận bởi Hội nghị Lập pháp Nam Sudan trước khi rời Sudan ngày 9 tháng 7 năm 2011. Đồng South Sudan đã được giới thiệu vào ngày 18 tháng 7 năm 2011, và thay thế bảng Anh Sudan theo mệnh giá.

Các tiền giấy có hình ảnh của John Garang de Mabior , người lãnh đạo đã qua đời của phong trào độc lập của South Sudan. Sáu mệnh giá khác nhau (1, 5, 10, 25, 50 và 100 Pound) ở dạng tiền giấy đã được lưu hành, và năm mệnh giá (1, 5, 10, 25 và 50 đồng) sẽ được phát hành dưới dạng đồng xu. Ba loại tiền mới là 5, 10, và 25 South Sudan Pound đã được lưu hành ngày 19 tháng 10 năm 2011.

Năm 2016, Ngân hàng Nam Sudan đã phát ra một tờ tiền 20 bảng Nam Sudan để thay thế tờ tiền giấy Nam Sudan 25. Và một phần của một thiết kế lại tiền tệ để giảm sự nhầm lẫn, một đồng xu 1 Pound đã được phát hành để thay thế đồng tiền 1 Pound bằng giấy, và một đồng xu cho 2 Pounds cũng đã được phát hành cùng lúc với đồng 1 Pound. Và 10, 20 và 100 Bảng Anh đã được thiết kế lại.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap