Tag: The Banknote Collector Story

Banknote Story, Banknotes News

The Banknote Collector Story

The Banknote Collector Story Là chương trình nhằm kết nối cộng đồng sưu tầm tiền với nhau, “The Banknote Collector Story” là câu chuyện dựa trên những câu hỏi mà Cruzo gởi đến các bạn. Hãy trả lời những câu hỏi đó, sau đó Cruzo sẽ biên tập lại thành ba ngôn ngữ: Tiếng Anh […]