Bộ tiền Tanzania 2003

Có thể nói bộ tiền Tanzania 2003 là một trong những bộ tiền mình thích nhất không chỉ màu sắc và còn cách bố trí những hình vẽ là những con thú đặc trưng tại quốc gia Châu Phi này.

Tiền tệ Tanzania gọi là Shilling, tên Ngân hàng là Benki Kuu Ya Tanzania – Bank Of Tanzania với mệnh giá đang lưu hành từ 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 và 10000 shillings, trong đó 20, 50, 100, 200 shillings sử dụng bằng chất liệu kim loại, còn lại bằng chất liệu giấy cotton.

Theo tỷ giá ngày 13/4, 1 shilling đổi 11 đồng VND

Xem qua bộ tiền này nhé!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ops, Sorry! - You cannot copy the content of this page

Share via
Copy link
Powered by Social Snap